หมอกควันยังมีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการประกาศงดเผาอย่างเด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงมีค่าสูงขึ้นโดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 61.3 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที 164 ไมโครกรัม ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

    สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ล่าสุดจะมีการประกาศห้ามเผาในพื้นที่โดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่สถานการณ์หมอกควันยังคงมีปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานโดยล่าสุดค่าหมอกควัน PM 2.5 อยู่ที่ 61.3 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 164 ไมโครกรัม โดยคาดว่าสาเหตุจากหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ น่าจะมาจากการเผานอกพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จึงส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา