กำจัดเชื้อเพลิงลดการเผาป้องกันหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบในช่วงนี้ ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยอยู่ในระดับสีแดง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 81.7 ไมโครกรัม สำหรับ AQI อยู่ที่ 207 ไมโครกรัม

    นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการกำจัดเชื้อเพลิง เช่นใบไม้แห้ง ด้วยการทำการปั่นให้ละเอียด เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ย ลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันในการที่จะกำจัดเศษใบไม้หรือเชื้อเพลิงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถลดปัญหาเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน

      ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 81.7 ไมโครกรัม สำหรับ AQI อยู่ที่ 207 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงทำให้ทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศเตือนให้งดการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งและป้องกันตนเองในขณะที่ทำกิจกรรมในที่โล่ง


แชร์ข่าวพะเยา