โรงพยาบาลพะเยา ขอแสดงความยินดี

แชร์ข่าวพะเยา

แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ. ในโอกาสได้รับการคัดเลือก ..ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)


แชร์ข่าวพะเยา