วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์และ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค มอบสมทบทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14

24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะครูอาจารย์และนักศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์และ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค มอบสมทบทุนช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาและชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดต่อมอบของช่วยเหลือได้ที่ 081-9513724 (ครูหนุ่ย)