รมว.กลาโหม พร้อมด้วย รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มทบ.34

แชร์ข่าวพะเยา

     รมว.กลาโหม พร้อมด้วย รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มทบ.34  เตรียมประกาศให้จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติด หลังพบขบวนการค้ายาบ้า เปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงและถูกตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า 11 ล้านเม็ด

               วันที่ 18 มี.ค.2567  นายสุทิน คลังแสง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พันตำรวจเอก  ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมคณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 34 อ.เมือง จ.พะเยา    โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยนายภูธนะ  ชมภูมิ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายทหารฯ ร่วมต้อนรับ   จากนั้นได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบำบัดผู้เสพยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จ.พะเยา  หลักสูตร  120 วัน    พร้อมทั้ง เยี่ยมชมอาคารเรือนนอน และพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วย

            นายสุทิน คลังแสง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการสกัดกัดยาเสพติดของกองทัพตามแนวชายแดนว่า ผลงานที่ผ่านมา เป็นที่พอใจ แต่ก็ยังมียาเสพติดเล็ดลอดเข้ามาได้  ซึ่งจะต้องมีการปรับแผน เพิ่มจุดเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการตรวจจับยาเสพติด   โดยทางกระทรวงกลาโหมยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสักดกั้นการไหลเข้าของยาเสพติดได้  

              ด้านพันตำรวจเอก  ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานบอร์ด ป.ป.ส.โดยเริ่มมรการโครงการใหม่ ที่ใช้กฎหมาย เป็นตัวกำหนดพื้นที่  เป็นศูนย์บัญชาการสัดกั้นป้องกันปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้น   โดยภาคเหนือมีการประกาศพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย เป็นพื้นที่สัดกั้นป้องกันปราบปรามยาเสพติดสาร ซึ่งจากข้อมูลการตรวจยึดยาบ้า ตั้งแต่ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  พบว่า  เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า 70 ล้านเม็ด ซึ่งถ้าหากมีการเล็ดลอดเข้าไปชั้นในของประเทศ  ก็จะทำให้พี่น้องคนไทย  ได้รับผลกระทบจากพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างมาก  ขณะเดียวกันยังพบว่าขบวนการค้ายาเสพติด  มีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลี้ยงยาเสพติดจาก 2 จังหวัด  คือ เชียงใหม่ และเชียงราย  มาเป็นจังหวัดพะเยา  โดยสามารถตรวจยึดได้มากกว่า  11 ล้านเม็ด    ซึ่งการประชุม ป.ป.ส.ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ จะมีการปรับยุทธวิธีการสกัดกั้นให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น   โดยยืนยันว่ายาเสพติด  ไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศ แต่เป็นยาเสพติที่มาจากแหล่งผลิตนอกประเทศ   ดังนั้นมาตรการสกัดกั้น  จึงเป็นกลไกสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเพสติดลงได้   โดยเร็วๆนี้  ก็จะมีการประกาศให้จังหวัดพะเยา  เป็นพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก 1 จังหวัดด้วย  และยังพบว่า ด้วยว่า  ขณะนี้มีการลำเลียงยาเสพติด เข้าทางทะเลด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพึ่งกระทรวงกลาโหมในการร่วมกันสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศให้หมดสิ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

                 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และตรวจเยี่ยมการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย บ้านพักกำลังพล มทบ.34 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อ.เมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา