พะเยา เกิดไฟไหม้ป่าวัดอนาลโยกุฎิเกือบวอดหมอกควันเกินมาตรฐานสูง

แชร์ข่าวพะเยา

     เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาไฟเกือบลุกลามเข้าไหม้บริเวณกุฎิ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าทำการดับไฟไว้ได้ทัน ขณะสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินค่ามาตรฐานสูงต่อเนื่อง หลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยล่าสุดตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึง 09.00 น. มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาถึง 39 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยค่าหมอกควันพีเอ็ม 2.5 อยู่ที่ 95.0 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 221 ไมโครกรัม อยู่ในระดับสีแดง

       เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่างระดมกำลังเข้าทำการดับไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา โดยไฟเกือบลุกลามเข้าไหม้บริเวณกุฎิ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าทำการสกัดเพลิงไว้ได้ทันและจนถึงขณะนี้ไฟยังคงครุกรุ่นอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเตรียมพร้อมอยู๋ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นในหลายพื้นที่ยังคงเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 09.00 น.ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยารวม 39 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์หมอกควัน ยังคงเกินค่ามาตรฐานในระดับสูง โดยค่าหมอกควันล่าสุด ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 95.0 ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่  221 ไมโครกรัมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในระดับสีแดง


แชร์ข่าวพะเยา