ขอแสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น ระดับประเทศ“ครุฑทองคำ”ประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

“รับผิดชอบทุกบาท” แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพนาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา