ท่องเที่ยวคลายร้อนอ่างเก็บน้ำตุ้มท่าวันหยุดยาวคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

     วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลายร้อน ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาพักผ่อนคลายร้อน เล่นน้ำ กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม เป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางเทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดสร้างแพอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนหลายซุ้ม  ที่ยื่นเข้าไปในน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศริมน้ำอย่างใกล้ชิด  

       วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศอ่างเก็บน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม หรืออ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคักในช่วงนี้เพื่อคลายความร้อน หลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ ด้านบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหารและของกินของใช้ออกมาจำหน่ายบริเวณริมน้ำ ที่ทางเทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดสร้างแพอาหารไว้รองรับ โดยทำการสร้างเพิง ซุ้มนั่งพักรับประทานอาหารบริเวณริมน้ำ ที่ยื่นรับสัมผัสบรรยากาศน้ำอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์เล่นน้ำ เช่นห่วงยางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ และสถานที่ดังกล่าวนั้น ยังเตรียมไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย ซึ่งในขณะนี้วัยรุ่นหนุ่มสาว รวมทั้งนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน บริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า  กันอย่างสนุกสนาน ส่งผลทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงนี้เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก

      สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม หรืออ่างเก็บน้ำตุ้มท่า สถานที่แห่งนี้ เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีลักษณะเป็นหาดทราย ในทุกปีจะมีมีบรรดานักท่องเที่ยว ต่างพาพาครอบครัวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยได้จัดให้มีห่วงยางสำหรับเล่นน้ำ ซุ้มนั่งต่างๆ ที่สามารถสัมผัสกับน้ำและเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิด  ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคลายร้อน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้กันแล้วอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา