ขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชน

แชร์ข่าวพะเยา

   ขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชน “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center)”  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗   

    วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเจริญ สิทธิเครือ ขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชน “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center)”  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ร่วมบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เพื่อบริการประชาชนที่จะนำรถออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจรถ/ซ่อมรถ “ฟรี” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


แชร์ข่าวพะเยา