รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยมี นายบุญเจริญ สิทธิเครือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ โดยขอให้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน/การใช้ความเร็วผ่านระบบ GPSเฝ้าระวังตรวจสอบการใช้รถโดยสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเลือกใช้บริการรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

ในการนี้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเสียสละเวลาในช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจของกรมการขนส่งทางบกในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗


แชร์ข่าวพะเยา