ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แชร์ข่าวพะเยา

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญเจริญ สิทธิเครือ ขนส่งจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

        โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในบริเวณที่มีการจัดงานสงกรานต์ และดำเนินการอย่างเข้มข้นในการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ใช้มาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เข้าไปพูดคุย แนะนำ ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และใช้กลไก “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” เพื่อตักเตือน ป้องปรามยับยั้งผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย เข้มงวดกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่


แชร์ข่าวพะเยา