เผาพื้นที่ทางการเกษตรหวิดลุกลามเข้าสวนชาวบ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่  9 ตำบลดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าเผาพื้นที่ทางการเกษตร เกือบลุกลามเข้าสวนของชาวบ้าน หลังมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาดยุติลงเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤต โดยมีค่าหมอกควัน PM 2.5 อยู่ที่ 104.4 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 230 ไมโครกรัม

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องเร่งเข้าทำการดับไฟบริเวณพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลดอกคำใต้ หลังชาวบ้านได้ทำการจุดไฟเผาวัชพืชบริเวณพื้นที่ทางการเกษตร จนส่งผลให้ไฟได้ลุกลามเข้าไหม้บริเวณโดยรอบพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง และกำลังจะลุกลามเข้าสู่ บ้านเรือนและสวนของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง หลังมาตรการการงดเผาโดยเด็ดขาดได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มทำการเผาพื้นที่ทางการเกษตรกันเพิ่มขึ้น

      ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงวิกฤตต่อเนื่องและค่าหมอกควันยังคงเกินมาตรฐาน โดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 104.4 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 230 ไมโครกรัม


แชร์ข่าวพะเยา