เตรียมปล่อยน้ำกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกรท้ายน้ำหลังวิกฤติแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา รวมทั้งชลประทานจังหวัดพะเยา หารือเตรียมปล่อยน้ำกว๊านพะเยาลงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ำ หลังเจอวิกฤติหนักน้ำในแม่น้ำอิงแห้งขอดจนทำให้ข้าวกล้าที่ทำนาปรังได้รับความเสียหายบริเวณกว้าง

     คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา ตลอดจนถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณแม่น้ำอิงบริเวณท้ายน้ำกว๊านพะเยาและชลประทานพะเยา ต้องร่วมหารือในการจัดสรรน้ำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อรองรับวิกฤตน้ำและภัยแล้ง บริเวณลุ่มแม่น้ำอิงในพื้นที่ อำเภอภูกามยาว อำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้ ในช่วงฤดูตกกล้าข้าวนาปีที่จะถึงนี้ โดยคณะกรรมการได้มีข้อสรุปที่จะมีการปล่อยน้ำจากกว๊านพะเยาซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร เข้าช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ท้ายน้ำ โดยจะเริ่มปล่อยน้ำจากกว๊านพะเยาให้กับเกษตรกรบริเวณท้ายน้ำในวันพรุ่งนี้จำนวน3-5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังได้รับผลกระทบหนักซึ่ งทำให้บริเวณแม่น้ำอิงท้ายน้ำเกิดการแห้งขอด ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรที่มีการปลูกข้าวนาปรังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

     โดยนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า วันนี้ได้มีการหารือกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณด้านบนและด้านท้ายน้ำของแม่น้ำอิง ได้มีการหารือกันเพื่อที่จะเข้าทำการช่วยเหลือ ซึ่งจากการหารือทางกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มีมติที่จะให้คณะบริหารจัดการน้ำของจังหวัด เริ่มมีการระบายน้ำจากกว๊านพะเยาลงสู่ลำน้ำอิง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีการปล่อยน้ำจากกว๊านพะเยาเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบริเวณท้ายน้ำ โดยคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรบริเวณท้ายน้ำได้ไปจนถึงฤดูฝนที่จะถึงนี้


แชร์ข่าวพะเยา