NTพะเยา จัดการอบรม“สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการกลุ่ม IT Security”

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)   โดย ว่าที่ร้อยโทประจักษ์  กิติ  โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำก้ด (มหาชน ) เอ็นทีพะเยา  ได้จัดการอบรม“สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการกลุ่ม IT Security” แก่ กลุ่ม Admin ผู้ดูแลระบบงานอินเทอร์เน็ต ของ โรงพยาบาลระดับอำเภอทุกแห่ง   ภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯกำหนดจัดการอบรมสัมมนา จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่  7- 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา