ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม  การอบรม “สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการกลุ่ม IT Security”

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2567   ว่าที่ร้อยโทประจักษ์  กิติ  โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา  บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วม  การอบรม “สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการกลุ่ม IT Security”  แก่ กลุ่ม Admin ผู้ดูแลระบบงานอินเทอร์เน็ต ของ โรงพยาบาลระดับอำเภอทุกแห่ง ภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  โดยมี  นายวรวัฒน์  บุญนาค  ผู้ชำนาญการพิเศษ  ด้านอุปกรณ์  Firewall และ  นายพนาพร  เขตต์ภูมิเมือง  เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา