แมงมันอาหารสุดโปรดชาวเหนือสนนราคาพุ่ง กก. 2 พันบาท 

แชร์ข่าวพะเยา

      แมงมัน เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นยาโด๊ป ที่ชาวภาคเหนือนิยมหามารับประทานกัน โดยในช่วงฝนแรกแมงมันจะออกจากรัง และชาวบ้านจะออกเก็บกันในช่วงตอนเย็นเป็นจำนวนมาก โดยสนนราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาท ซึ่งในรอบหนึ่งปีจะออกมาเพียงครั้งเดียวและเป็นอาหารที่หายากมาก

     ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเมืองและดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างออกมาเก็บแมงมันกันอย่างคึกคักหลังจากฝนแรกที่ตกลงมา ส่งผลให้ชาวบ้านออกตระเวนเก็บ เพื่อนำมาเป็นอาหารและบางรายก็นำไปจำหน่ายซึ่งสนนราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะเป็นสิ่งที่หา

ยากมาก โดยในปีหนึ่งตัวแก่เต็มวัยก็จะออกมาจากรัง ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนำมากินเพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อว่าเป็นอาหารที่เสมือนยาโด๊ปชนิดหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีรสชาติที่อร่อย มัน ชาวบ้านจึงนิยมหามารับประทานกันถึงแม้ราคาจะแพง    

      โดยแมงมันจะอาศัยอยู่ในที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง และพอฝนแรกผ่านไป ตัวแก่เต็มวัยที่เป็นตัวเมียและตัวผู้ก็จะออกมาจากรัง และผู้คนจำนวนมากต่างออกหาและนำมารับประทาน และจำหน่ายโดยจะกินเฉพาะตัวเมีย ที่มีลักษณะสีแดงคล้ำตัวใหญ่กว่าตัวผู้ ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้านในช่วงนี้ จึงส่งผลให้มีราคาที่แพงและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา