โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 14

แชร์ข่าวพะเยา

  ที่บริเวณภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ,ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา , สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา , และชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา จัด“โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 14” พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานต้านภัยหนาวฯ กว่า 20 คัน ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

       นายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจังหวัดพะเยาจะมีผู้ที่ประสบปัญหาภัยหนาวและมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยบรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานสร้างรอยยิ้ม

นอกจากการมอบสิ่งของแล้วยังมีการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม มอบเงินสมทบอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านไร่อ้อย ทั้งนี้ ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยาร่วมตัดผมให้นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ฟรีโดยทางชมรมได้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุก ปี ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา