ตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน)วันวิสาขบูชา

แชร์ข่าวพะเยา

     ศรัทธาแรงกล้าชาวพะเยา ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนาโดยการตักบาตรเที่ยงคืน จะมีการตักบาตรในวันพุธซึ่งตรงกับวันพระหรือวันขึ้น 15 ค่ำ

      คืนวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 น. พระภิกษุสงฆ์  สามเณร ในอำเภอเมืองพะเยา ต่างร่วมกันทำการจัดประเพณีตักบาตพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด  ที่บริเวณวัดพระเจ้าย่างย้อง หรือวัดประตูชัย ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง โดยพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน  ซึ่งครั้งนี้จะตรงกับช่วงระหว่างวันวิสาขบูชา คืนวันที่ 21-22 พฤษภาคม โดยจะมีพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้งใส่บาตพระเพื่อเป็นการทำบุญ มีความเชื่อว่า พระอุปคุต ซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณ จึงพากันเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต  เชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

     สำหรับบรรยากาศการตักบาตรเที่ยงคืนนี้มีผู้คนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด  ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก  ร่วมงานประเพณีตักบาตรพระอุปคุต หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันพุธ และยังเป็นวันวิสาขบูชา


แชร์ข่าวพะเยา