เวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกวันวิสาขบูชา 67 

แชร์ข่าวพะเยา

     พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก

        พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่าง ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำ โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนกว่า 30  ลำ เวียนเทียนรอบบริเวณวัด ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 51

      สำหรับวัดติโลกอารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 533 ปี เช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาซึ่ง ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ โดยปีหนึ่งจะจัดขึ้น  3 ครั้ง คือวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชาและวิสาขบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญ และนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญและร่วมพิธีจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา