มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีความเป็นธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

     ยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม โดยเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก โดยพื้นที่จังหวัดพะเยามีลูกหนี้ร่วม 2000 ราย เข้าทำการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้โดยมีมูลละค่าหนี้กว่า 120ล้านบาท

    เหล่าบรรดาลูกหนี้จำนวนมาก รวมทั้งเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นทั้งสถาบันการเงิน ภาคราชการต่างๆกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขนส่งจังหวัดพะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กรมบังคับคดี ต่างร่วมกันเจรจาในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้ หลังทางยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาที่จะเร่งดำเนินการลดภาระให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไข และคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชน ที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือSME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการฟื้นฟูและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง

โดยนางณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระบุว่า มหกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าว ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบ ซึ่งจะมีการไกล่เกลี่ยกัน เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระปัญหา ของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพหนี้ได้อย่างยั่งยืน โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ถูกเชิญเข้ามาไกล่เกลี่ยจำนวน 2120 ราย เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 1820 ราย มูลค่าเงิน 76 ล้านบาท ลูกหนี้มีคำพิพากษา จำนวน 300 ราย มูลค่าเงิน 45 ล้านบาท โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยามีมูลค่ารวม 121 ล้านบาท ซึ่งมหกรรมแก้ไขหนี้ดังกล่าวนั้นจะสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและไม่กลับมาเป็นหนี้อีก

     สัมภาษณ์…ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


แชร์ข่าวพะเยา