NT พะเยาขอเชิญชวนที่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  ที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้แล้วแล้ว สามารถรวบรวมนำมาทิ้งที่ ถังขยะ อิเล็กทรอนิกส์  ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT    ขอเชิญชวน ทุกท่าน  ที่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  ที่เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้แล้ว สามารถรวบรวมนำมาทิ้งที่ ถังขยะ อิเล็กทรอนิกส์  ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT พะเยา ได้  เพื่อ NT จะได้ นำขยะ อิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้ ไปจัดการ อย่างเหมาะสมถูกต้อง ไม่ให้เกิดเป็น ขยะสารพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพ ของพี่น้องประชาชน  เรามาร่วมกันจัดการแยกขยะ เพื่อลดสภาวะปัญหา การจจัดการขยะ  ด้วย โลกสวยด้วยมือเรา

#สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี #โทรคมนาคมแห่งชาติ #NationalTelecom#NTCSR#NTพะเยา#NTเชียงคำ

{“ARInfo”:{“IsUseAR”:false},”Version”:”1.0.0″,”MakeupInfo”:{“IsUseMakeup”:false},”FaceliftInfo”:{“IsChangeEyeLift”:false,”IsChangeFacelift”:false,”IsChangePostureLift”:false,”IsChangeNose”:false,”IsChangeFaceChin”:false,”IsChangeMouth”:false,”IsChangeThinFace”:false},”BeautyInfo”:{“SwitchMedicatedAcne”:false,”IsAIBeauty”:false,”IsBrightEyes”:false,”IsSharpen”:false,”IsOldBeauty”:false,”IsReduceBlackEyes”:false},”HandlerInfo”:{“AppName”:2},”FilterInfo”:{“IsUseFilter”:false}}

แชร์ข่าวพะเยา