ตร.พะเยาพร้อมเครือข่ายรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซนต์

แชร์ข่าวพะเยา

     ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งปัจจุบันปัญหาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเกิดจากการขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงทำให้เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก

     นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพิทักษ์ นาสมวาทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พร้อมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุ ต่างร่วมกันรณรงค์ในการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พร้อมภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตรสำนึกให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้หันมาสนใจในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา จึงได้มีการรณรงค์ขึ้น โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ตลอดจนข้าราชการพลเรือนกว่า 250 คน ต้องร่วมกันรณณรงค์ในการที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนหันมาสนใจความปลอดภัย ในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100%ในการที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา