PEA พะเยา ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับตู้ทำน้ำเย็น ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ผจก.PEA พะเยา และผู้บริหาร PEA พะเยา มอบหมายภารกิจให้  ทีมงาน PEA พะเยา ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับตู้ทำน้ำเย็น ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 32 โรงเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและจุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ความเหมาะสมในการติดตั้งเต้ารับ เต้าเสียบ รวมถึงมาตรฐานของตู้ทำน้ำเย็นเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูด โดยมีเป้าหมายการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 Smart Energy for Better Life and Sustainability :ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา