NTพะเยาร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100 % 

แชร์ข่าวพะเยา

     ว่าที่ร้อยโทประจักษ์   กิติ   โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมพนักงาน  ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100 %  เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการใช้ยานพาหนะ  และสร้างจิตสำนึกให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา