พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2567  เวลา 14.49  น. นายรัฐพล  นราดิศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ  ขุนน้ำแม่ปืม  อำเภอแม่ใจ   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงในขันน้ำสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายภูธนะ  ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ   ข้าราชการ  และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา  เชิญขันน้ำสาครไปยังขบวนรถ  ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดศรีโคมคำ  พระอารามหลวง  อ.เมืองพะเยา 

ในเวลาเดียวกัน  นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ก็ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา   ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ  ณ ขุนน้ำคะ อำเภอปง   จากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนรถเชิญขันน้ำสาคร เคลื่อนขบวนไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง  อ.เมืองพะเยา   เพื่อเชิญขันน้ำสาครที่ตักน้ำจาก 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือขุนน้ำแม่ปืม และขุนน้ำคะ เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  ในวันที่ 7 ก.ค.2567  ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป  และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 ก.ค.2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา