เพาะเห็ดฟางลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

      ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ไอเดียเจ๋งแปรรูปเศษใบไม้ โดยนำมาทำการบทอัดเพาะเหตุฟาง นอกจากนั้นจะเป็นต้นแบบในการลดเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ยังเตรียมการต่อยอดส่งเสริมให้ชาวบ้านไว้ประกอบอาชีพสร้างรายได้

      นายปริญญาโสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงสาธิตในการเพาะเห็ดฟาง โดยการใช้เศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้ดำเนินการกำจัดเชื้อเพลิง ซึ่งได้นำเศษใบไม้กิ่งไม้มาทำการบดละเอียดและพัฒนาต่อยอดนำมาเป็นวัสดุใช้ในการเพราะเห็ดฟางซึ่งสามารถประสบผลสำเร็จจนสามารถได้ผลผลิตเห็ดฟางเป็นอย่างดี ซึ่งต่อไปเตรียมที่จะส่งเสริมให้กับชาวบ้านในการที่จะลดวัสดุเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อให้มีรายได้จากการกำจัดเชื้อเพลิงลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน

     โดยนายปริญญา เล่าว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้เริ่มส่งผลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางตนเองซึ่งมีส่วนในการที่จะรณรงค์ในการลดเชื้อเพลิงจึงได้มีการดำเนินการนำเศษใบไม้ต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงเข้าทำการบด โดยเครื่องบด ให้ละเอียดจากนั้นก็จะนำมาทำการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งหลังจากที่ดำเนินการสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยตนเองเตรียมที่จะทำการเข้าต่อยอดส่งเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีเชื้อเพลิงลักษณะดังกล่าวนำมากำจัดโดยการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการเพราะเห็ดฟาง เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนั้นชาวบ้านยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดฟางจำหน่ายได้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าใช้วัสดุประเภทอื่นๆและเห็ดที่ได้ก็จะเป็นเห็ดที่ปลอดสารพิษ เนื่องจากเศษใบไม้ต่างๆนั้นมาจากธรรมชาติ ซึ่ง ปัจจุบันแปลงของตนเองนั้นสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นนอกจากจะเป็นการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันแล้วยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ และหลังจากที่วัสดุดังกล่าวเพาะเห็ดฟางเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำมาเป็นปุ๋ยใช้ประโยชน์ได้อีกทาง

     สัมภาษณ์… นายปริญญา โสภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา