ภัยแล้งกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไม่สามารถเลี้ยงปลาได้เนื่องจากขาดน้ำ ทำให้รายได้ลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่บางบ่อที่มีน้ำคาดว่าจะสามารถเลี้ยงปลาได้จนถึงเดือนเมษายน ก็จะต้องรีบเก็บปลาออกจำหน่ายถึงแม้จะไม่ได้ขนาด เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน้ำให้ปลาอาศัย

      นายศักดิ์ดา วงศ์สืบ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูบ่อปลามากกว่า 30 บ่อ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปี หลังประสบภาวะภัยแล้ง จนมีสภาพน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำที่จะนำไปเลี้ยงปลา จึงปล่อยให้บ่อปลาทิ้งรกร้าง จากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่สถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ

      โดยนายศักดิ์ดา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา กล่าวว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้ง มีความรุนแรงมากเนื่องจากน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำไม่มีปริมาณน้ำที่จะเข้าเติมกับบ่อปลาของตนเอง และเกษตรกรในพื้นที่ได้เลย จนส่งผลให้ไม่มีน้ำที่จะนำไปเลี้ยงปลาซึ่งทุกปีที่ผ่านมาตนเองจะทำการเลี้ยงปลาประมาณ 10 บ่อและได้ผลผลิตประมาณ 12 ตัน แต่ในปีนี้ผลผลิตลดลงเป็นจำนวนมากและผลผลิตที่ยังคงมีน้ำที่จะเลี้ยงปลาอยู่นั้น ก็สามารถที่จะทำการเลี้ยงได้จนถึงแค่เดือน เมษายน เท่านั้นเอง และขนาดของปลานั้นก็จะไม่โตเต็มที่เต็มวัย แต่จำเป็นต้องจับเพื่อนำไปจำหน่ายเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ต่อการที่จะเลี้ยงให้โตเต็มขนาด ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ถือว่ารุนแรงมากกว่า หลังจากเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมามาก็ประสบกับภาวะภัยแล้งลักษณะเช่นนี้เหมือนกันแต่ในปีนี้ภาวะภัยแล้งมาเร็วและรุนแรงกว่าปีที่แล้งจัด ซึ่งตอนนี้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเป็นอย่างมาก

      สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบทางด้านการเกษตรทั้งการปลูกพืชและการประมง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ในพื้นที่ตำบลท่าจำปี และตำบลบ้านต๊ำ ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งดังกล่าว จึงทำให้เกษตรกรจำนวนหลายรายไม่สามารถที่จะทำการเลี้ยงปลาได้ เนื่องจากไม่มีน้ำที่จะนำไปทำการเลี้ยงปลาดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา