เทศบาลตำบลสันป่าม่วงทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดอนาลโย (บริเวณพระตำหนัก)

วันที่ 30 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลสันป่าม่วงร่วมกับไฟป่าจังหวัดพะเยา และมทบ.จังหวัดพะเยา ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดอนาลโย (บริเวณพระตำหนัก)