ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค “พะเยาเกมส์”

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์”

    ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดพะเยา ที่อยู่ 649 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

      ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. (วันที่ตามที่ประทับตราไปรษณีย์)

 ข้อมูลประกอบการส่งผลงานแชร์ข่าวพะเยา