โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมBig Cleaning Day

แชร์ข่าวพะเยา

      นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีBig Cleaning Day ที่โรงพยาบาลพะเยา โดยมีจิตอาสาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในพื้นที่ อำเภอเมือง จ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงพยาบาลพะเยา

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พบครั้งแรกในประเทศจีน และในประเทศไทยก็ยังพบผู้ติดเชื้อโคโรนา จำนวน 25 ราย  สำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้มีระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนทุกแห่ง จำนวน 125 แห่ง รวมทั้งคลินิก ร้านขายยาทุกแห่ง ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีประวัติเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จังหวัดพะเยาจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day สู้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019และฝุ่น PM2.5  เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค


แชร์ข่าวพะเยา