ประเพณีฟ้อนผีมด ผีเม็งบูชาเจ้าปู่ 5 เป็ง

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีเลี้ยงผีบ้าน ผีเมือง หรือผีมด-ผีเม็ง รวมทั้งบูชาเจ้าปู่ ร่างทรง เพื่อสืบทอดประเพณีโบราณ ที่เชื่อว่าในปีหนึ่ง คนที่ชาวเหนือเรียกว่าเป็นร่างทรง หรือผีเดียวกัน หรือเครือญาติ เดียวกันจะได้ร่วมพบปะฉลอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆออกมาร่วมบวงสรวงและร่ายรำกันอย่างคึกคัก

บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆต่างออกมาร่ายรำกันอย่างมีความสุข ด้วยท่าทางลีลาที่แตกต่างกัน สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในงานประเพณีบูชาเจ้าปู่ หรือเสื้อวัด  เลี้ยงผีมด ผีเม็ง หรือผีบ้าน ผีเมือง หรือที่ชาวเหนือเรียกกัน ว่าประเพณีฟ้อนผีมด ผีเม็ง บูชาเจ้าปู่ ที่ทางตำหนักหรือหอเจ้าบ้าน หรือวัก ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้น บริเวณศาลเสื้อวัดลี  เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างร่างทรงที่เป็นผีเดียวกัน หรือเครือญาติเดียวกันได้มีโอกาสสังสรรค์ประจำปี ซึ่งทุกปี ในช่วง เดือน 5 หรือเทศกาลเดือน 5 เป็ง จะมีการเลี้ยงผีหรือบูชาเจ้าปู่ ร่างทรง

โดยการจัดเลี้ยงซึ่งจะมีบรรดาร่างทรงจากพื้นที่ต่างๆในกลุ่มเครือญาติและเพื่อนๆทั้งในและต่างจังหวัด มารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวง จากนั้นจะเข้าทรง หรือลงทรง ซึ่งจะมีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆเข้าสิงร่างและต่างออกมาร่ายรำกันอย่างสนุกสนานคึกคัก ซึ่งประเพณีดังกล่าวในรอบ 1 ปี ในแต่ละตำหนักหรือหอเจ้าบ้าน จะมีการจัดขึ้นมาครั้งหนึ่ง โดยในช่วงเดือน 5 ล้านนา จะนิยมเลี้ยงผีมด ผีเม็ง บูชาเจ้าปู่ กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา