พลิกวิกฤตเป็นโอกาสรับจ้างอัดฟางรายได้ดีและตุนไว้เลี้ยงวัวควายช่วงแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังอัดฟางกลางทุ่งนา โดยใช้รถไถขนาด 34 แรง ต่อเข้ากับเครื่องอัดฟาง แล้วลากจูงไปตามทุ่งนาที่มีฟางหลงเหลืออยู่จากช่วงฤดูทำนาปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มอัดฟางตั้งแต่ช่วงสายๆ เนื่องจากฟางแห้งง่ายต่อการอัด ไปจนถึงค่ำ เพื่ออัดฟางไว้ให้กับวัวที่ตนเอง เลี้ยงไว้กินในช่วงฤดูแล้ง และรับจ้างอัดให้กับชาวบ้านที่ไม่มีเครื่องอัดฟางเป็นอาชีพเสริมอีกทาง

  นายสมคิด จันทร์หล้า เจ้าของเครื่องอัดฟาง เปิดเผยว่า เริ่มอัดฟางก้อนเมื่อสองปีที่ผ่านมา เพื่อเก็บไว้ให้วัวที่เลี้ยงไว้ได้กินในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเดิมทีจะยืมเครื่องมาจากกรมปศุสัตว์ แต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เพราะต้องแบ่งกับเกษตรกรรายอื่นที่ต้องการยืมเครื่องเหมือนกัน ทำให้ปีนี้ได้ลงทุนซื้อเครื่องมือสองมาทำเอง

 ทั้งนี้จากการที่หน่วยงานภาครัฐห้ามมีการเผาทุกชนิดเพื่อป้องกันควันประกอบกับช่วงเข้าฤดูแล้งมีชาวบ้านหลายรายมาจ้างไปอัดฟางในหลายพื้นที่ เพื่อเก็บไว้ให้วัว ควาย และใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะคิดค่าอัดฟางก้อนละ 13 บาท โดยชาวบ้านต้องเก็บเอง และราคาก้อน 20-25 บาท หากให้เก็บและส่งถึงบ้าน โดยฟางอัดก้อนจะมีขนาดยาวประมาณ 100 เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร หนักประมาณ 15-20 กิโลกรัม ซึ่งในแต่ละวันจะอัดได้ประมาณ 200-300 ก้อน เมื่อหักต้นทุนทำให้พอมีรายได้เสริมหลังจากการทำนาได้บ้างและยังเป็นการย่อยสลายตอซังได้รวดเร็ว ทั้งยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพคุณดินช่วยลดการ เกิดมลพิษหรือฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหา


แชร์ข่าวพะเยา