มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจับมือสาธารณสุขจังหวัดเขตภาคเหนือยกระดับมาตรฐาน”น้ำพริกหนุ่ม”ของฝากภาคเหนือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

แชร์ข่าวพะเยา

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจับมือสาธารณสุขจังหวัดเขตภาคเหนือยกระดับมาตรฐาน”น้ำพริกหนุ่ม”ของฝากภาคเหนือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค จึงจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขภาคเหนือ ประกอบไปด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าของฝาก ( น้ำพริกหนุ่ม  และหมูยอ ) และผลิตภัณฑ์ของฝากที่มีความเสี่ยงต่อสารกันบูด ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการบริโภค  ในทุกจังหวัดภาคเหนือ        สืบเนื่องมาจากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 พ.ศ.2562 และแถลงผลการทดสอบไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมานั้น ผลทดสอบ พบว่ามีเพียงน้ำพริกหนุ่ม 2 ตัวอย่างเท่านั้น ที่ตรวจไม่พบสารกันบูด คือ น้ำพริกหนุ่มอุ้ยคำ (ตราขันโตก) จากตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ และน้ำพริกหนุ่มวรรณภา จากร้านวรรณภา จ.เชียงรายส่วนกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูด แต่ไม่เกินมาตรฐานมี 8 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูดเกินมาตรฐานมี 7 ตัวอย่าง      โดยจะเริ่มดำเนินการเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างสินค้าประเภทน้ำพริกหนุ่มและหมูยอ เพื่อวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย และพะเยา ดีเดย์เดือนมีนาคม2563  นี้เป็นต้นไปแชร์ข่าวพะเยา