เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเรือนจำโครงสร้างเบาพะเยาจัดพิธีปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานและมีนาง สุนันทา  คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ต้อนรับ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์จึงได้เปิดหลักสูตรเตรีมความพร้อมก่อนปล่อยตัวก่อนปล่อยตัวแบบเข้มข้น (เรือนจำโครงสร้างเบา)เป็นระยะเวลา 3 เดือนเนื้อหาหลักสูตรเน้นในด้านความพร้อมด้านร่างกาย การฝึกระเบียบ เสริมสร้างวินัย ด้านจิตใจโดยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ  ด้านทักษะอาชีพ แผนการประกอบอาชีพ เงินทุน   การเตรีมตัวเข้าสมัครงาน แหล่งงาน ด้านครอบครัวการส่งเสริมในครอบครัว และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเป็นต้น ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว(เรือนจำโครงสร้างเบา)ได้ทำการฝึกอบรมรุ่นที่1/2563 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 7 กุมภาพัรธ์ 2563 มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมจำนวน 299 คน

     ซึ่งในวันนี้มีการสวนสนามของผู้ต้องขังและมีกิจกรรมร้องเพลงเกี่ยวกับการขอโทษที่ได้เดินทางผิดในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา