การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 7 ก.พ. 2563 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบให้ นายสุชาติ คิดอ่าน รองผู้จัดการ (ด้านบริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ไฟฟ้าในสังกัด อ.จุน และ อ.ปง ออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า บ้านปางค่า ม.1 ต .ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา