ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบข้าวนาปรังเสียหาย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบ โดยข้าวนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่กำลังออกรวงและจะได้รับการเก็บเกี่ยวในเร็ววันนี้ เริ่มยืนต้นตายและแห้งเหี่ยว เนื่องจากไม่มีน้ำเข้าทำการหล่อเลี้ยง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหายแทบทั้งหมด

สภาพต้นข้าว ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ที่กำลังออกรวงและเริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังจากที่เริ่มเกิดผลกระทบภาวะภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงส่งผลให้ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว และทำให้ข้าวนาปรังจำนวนมากในพื้นที่ เริ่มได้รับผลกระทบ โดยต้นข้าวที่กำลังออกรวงเกิดการแห้งเหี่ยว และมีอาการกรอบไหม้ หลังจากไม่มีน้ำเข้าทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งเป็นข้าวนาปรัง ที่เกษตรกรปลูกไว้และกำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวในไม่ช้านี้ แต่ในขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจึงส่งผลให้ได้รับความเสียหาย

โดยขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มกระทบกับพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่หลายชนิดเนื่องจากปริมาณน้ำ ในแหล่งน้ำต่างๆเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปีนี้เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แล้วจำนวน 6 อำเภอ 142 หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 1,000 ครัวเรือน


แชร์ข่าวพะเยา