ประเพณีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจ้าวัดลี

แชร์ข่าวพะเยา

      วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสรงน้ำพระราชทาน  ร.10 ประเพณี ป๋าเวณีห้าเป็ง  สรงน้ำ พระธาตุเจ้าวัดลี พระธาตุโบราณเก่าแก่  อายุ 525  ปี เดือนห้าเป็ง

      ท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนี(ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชน ต่างๆ มาร่วมงานประเพณี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี  อายุ 525 ปี ซึ่งเป็นวัน เดือน ห้า เป็ง  ตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  งานประเพณีสรงน้ำพระราชทาน พระธาตุเจ้าวัดลี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราช ทานน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ สรงพระธาตุเจ้าวัดลี

       โดยพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ ขึ้นสรงพระธาตุเจ้าวัดลี โดยนายกมล เชียงวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัดลี ดังกล่าวนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่ ที่สร้างขึ้นเมือ พ.ศ.2462 มีอายุกว่า  525 ปี และมีองค์พระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือ นอกจากนั้นยังมีองค์พระธาตุที่ถือว่าสำคัญเป็น 1ใน 3 ของภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับพระราชทานน้ำสรงองค์พระธาตุ จากในหลวง รัชกาลที่ 10 และในทุกปี ที่ตรงกับเดือนห้าเป็ง ตามภาษาล้านนาก็จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี อย่างยิ่งใหญ่


แชร์ข่าวพะเยา