PEA พะเยา จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา มอบหมายให้ นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ รจก.(ท) และ ทีมงาน ในนาม PEA พะเยา  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับ มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสาโดย ลงพื้นที่ ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัยภายในศาสนสถาน โดยมีดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา เป็นประธานในพิธี ณ.วัดหลวงราชสัณฐาน  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา