ออกประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

    นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 15 (เชียงราย) มอบหมายให้ หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ กิ่วแก้ว ออกประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่ ต.ป่าชาง ต.ดงสุวรรณ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา – หมู่บ้านเครือข่ายสถานีฯ บ้านร่องคำดง ม.12 ต.บ้านแม่นาเรือ และบ้านห้วยหม้อ ม.5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่เส้นทางเข้าป่ารับผิดชอบของหมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา