กฟจ.พะเยาได้รับมอบหมายภารกิจเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

11 ก.พ. 63 กฟจ.พะเยาได้รับมอบหมายภารกิจเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในการเดินทางมาตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีใน วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น.

โดยได้ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าทั้งหมด 4 จุด ดังนี้

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา   – ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 60 kW   2. วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา    – ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 5 kW  

3.  หนองเล็งทราย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา     – ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 500 kW 4.  ร้านอาหาร So  Good  ต.เวียง  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา     – ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 120 kW


แชร์ข่าวพะเยา