จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน นายธีระพันธ์ วงค์วิลาส ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเมืองพะเยาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภอ.เมืองพะเยา, กอ.รมน.จังหวัดพะเยา , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา, พมจ.จังหวัดพะเยา ,สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ,สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา บริเวณโซนหน้าโลตัส ผลการปฏิบัติหน้าที่ไม่พบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการใดกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการห้ามมิให้รับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการและเปิด-ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และได้ไปตรวจร้านน้องบีมคาราโอเกะ ตั้งอยู่เลขที่ 192 ม.7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา ตามที่มีผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงร้องเรียน ทั้งนี้จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา