เตรียมพระราชทานเพลิงศพเกจิชื่อดัง

แชร์ข่าวพะเยา

คณะสงฆ์ และจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อม ดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6   อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

วันที่ 114 กุมภาพันธ์  2563 พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ   ประธาน ฝ่ายสงฆ์ และ นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6   อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง หลังจากมรณภาพไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนพ. ศ. 2562   ที่  ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประกอบพิธี พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์  2563 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น

             พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ    กล่าวว่า  หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ มีลูกศิษย์ และผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา  และจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกันในการ จัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ  โดยการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ยิ่งใหญ่   ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่บริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ติดกับกว๊านพะเยา ซึ่งกำหนดพระราชทานพิธีเพลิงศพในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอเชิญชวน ประชาชนและคณะศรัทธาลูกศิษย์หลวงปู่ฯร่วมพิธี โดยพร้อมเพียงกัน

             ด้านพระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง  กล่าวว่า การสร้างเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ ของหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์   ซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนพ. ศ. 2562 และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยมีการว่าจ้างช่างจากเชียงใหม่ในการสร้าง ปราสาทเมรุปราสาทฯ  ซึ่งการสร้างเมรุปราสาทในครั้งนี้ ถือว่าใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมา และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเมรุปราสาทแห่งนี้  ใช้เงินในการก่อสร้างจำนวน 1,300,000 บาท

ใช้เวลาในการก่อสร้าง เป็นเวลา 1 เดือน โดยวันนี้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันดี  ได้ทำการยกนกหัสดีลิงค์ขึ้น รวมถึงยอดฉัตร ให้เสร็จภายในวันนี้   และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อหลวงปู่อุบาลีคุณูปมาจารย์  ขึ้นสู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ และจะมีการสวดพระพุทธมนต์ทุกวัน  โดยหลังจากพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  แล้ว  ในวันเดียวกันนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธีแบบล้านนาจนถึงเวลา 21.00 น. จึงจะมีการเผาจริง จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


แชร์ข่าวพะเยา