วัดต๊ำดอนมูลจัดพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าฉลองพระอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

      วันอาทิตย์ที่16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วัดต๊ำดอนมูล หมู่2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาจัดพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าฉลองพระอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำ 

      โดยมี พระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พระครูวิจิตรวรการ (เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำเขต 2 ) เจ้าอาวาสวัดต๊ำดอนมูล ร่วมกับ นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต้ำ นายจิรพงศ์ ใจลา กำนันตำบลบ้านต๊ำ นายพักตร์กฤษณ์ชัย  ถึงการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ โดย มีประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธียกช่อฟ้า ขบวนแห่ครัวตานคณะครัทธาวัดต่างๆ คณะสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีพุทธาภิเษกตลอดทั้งวัน

      พิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง โดยมีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้ว นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุด และถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา