สหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และได้มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพะเยา ร่วมงาน “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ให้เกียรติร่วมเป็นประธาน “กาแฟยามเช้า”

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ตามที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดให้มีการจัดกาแฟยามเช้าเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา