ค่าหมอกควัน 2.5 ยังเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่าหมอกควัน PM 10 อยู่ที่ 74  ไมโครกรัม PM 10 เท่ากับ 101 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 159 ไมโครกรัม ซึ่งถือว่าภาวะหมอกควันที่มีอัตราเกินมาตรฐานต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

      สภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปปกคลุมด้วยหมอกควันและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของประชาชน เนื่องจากยังคงพบว่าค่าหมอกควันได้เพิ่มค่ามาตรฐานสูงขึ้นเกินคามาตรฐาน โดยล่าสุดค่าหมอกควันได้ เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 มีค่า 74 ไมโครกรัมค่า PM 10 เท่ากับ 101 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 159 ไมโครกรัม  ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

      ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ทางหน่วยงานราชการและประชาชนได้เฝ้าระวังต่อเนื่องและพบไฟป่าในพื้นที่ จำนวนน้อยมาก แต่ผลกระทบของภาวะหมอกควัน ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียงได้เกิดไฟป่า จึงทำให้สภาวะอากาศของพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเริ่มส่งผลกระทบต่อการต่อสุขภาพ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะหลายหน่วยงานได้ประกาศให้หน่วยงานราชการ ประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและการงดการเผาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา