ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายตำรวจในพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายตำรวจในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เน้นแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความสุข สงบเรียบร้อย และร่วมกันดูแลปัญหาการป้องกันแพร่ระบาดยาเสพติด ตลอดจนร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าพลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เข้าทำการมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา นำโดย พลตำรวจตรี ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมกว่า 700 นาย จาก 10 สถานีตำรวจภูธรของจังหวัด เพื่อมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการที่จะดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนให้มีความสุข สงบปลอดภัย

โดยเน้นย้ำให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจ ได้ทำการแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีงบประมาณ นโยบายที่จะให้ทุกสถานีตำรวจได้มีพี่น้องประชาชนเป็นเครือข่าย าร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจ ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ทุกสถานีตำรวจจำนวน 100 คน ต่อสถานีนอกจากนั้นได้ให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุดและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและภาคราชการต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งอุบัติเหตุและเรื่องต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเจ้าที่ตำรวจเราจะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขได้


แชร์ข่าวพะเยา