สถานการณ์ภัยแล้งกระทบหนักแม่น้ำอิงบริเวณช่วงกลางแห้งขอด

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มทวีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุด น้ำจากแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพะเยา บริเวณช่วงกลางระหว่างตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ เริ่มแห้งขอดอย่างเห็นชัดเจน ขณะที่ปริมาณน้ำบริเวณกว๊านพะเยาเหลือเพียง 26.511 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47.63 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการปิดประตูระบายน้ำไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตประปา เนื่องจากแนวโน้มปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา

      สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำบริเวณแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณช่วงตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ เริ่มแห้งขอดอย่างเห็นได้ชัดเจน และไม่มีน้ำที่จะระบายลงสู่พื้นที่ด้านล่างได้แล้วในขณะนี้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาต่อไปก็จะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีน้ำที่จะใช้ในการเกษตรหากฝนไม่ตกลงมา

      ขณะที่นายปราโมกย์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปริมาณน้ำกว๊านพะเยาหากเทียบกับปีที่ผ่านๆมาในปีนี้เหลือปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยขณะนี้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาอยู่ที่ 26.511 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47.63 เปอร์เซนต์ ดังนั้นทางชลประทานจังหวัดพะเยา จึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำน้ำจากกว๊านพะเยาทำการผลิตประปาเพื่อหล่อเลี้ยงให้กับชุมชนในพื้นที่เขต อำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้และบางส่วนได้สูญเสียจากการระเหยไป ซึ่งในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อัตราที่สูง ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ประชาชนได้ช่วยกันประหยัดน้ำในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา