ถนนสวยด้วยดอกไม้งามเหลืองปรีดียาธร

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดอกไม้งาม เหลืองปรีดียาธร ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนชายกว๊านพะเยา ก่อนถึงหาดกว๊านพะเยา ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามในขณะนี้ หลังแนวถนนตลอดระทาง กว่า 800 เมตร กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามรับแล้ง

ดอกเหลืองปรีดียาธรที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนชายกว๊านพะเยา ตลอดระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นภาพที่สร้างความสนใจและสวยงามเป็นอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งดอกเหลืองปรีดียาธร จะเบ่งบานในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน สำหรับถนนสายนี้

      เนื่องจากเป็นถนนที่เป็นเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และดอกที่บานสะพรั่งถือว่าเป็นการหนุนเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ โดยตลอดแนวถนนดอกเหลืองปรีดียาธรจะบานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางถนนสายนี้ได้เป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา