การอบรมราษฏรบนพื้นที่สูงในหลักสูตรการปูกระเบื้อง

นายประพันธ์ วงค์สีดา หัวหน้าเขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาสังกัดศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยารับลงทะเบียนราษฏรบ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมเปิดการอบรมราษฏรบนพื้นที่สูงในหลักสูตรการปูกระเบื้อง จำนวน 3 วันคือในวันที่ 3-5 กันยายน 2562 โดยงบประมาณของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา