เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิด ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จ ที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา

              ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  พราชกรณียกิจที่ 1. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2 .เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ณ  วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


โดยในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ง่ายต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเสด็จ  ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวดและสามารถเข้าควบคุมเหตุได้อย่างรวดเร็ว  จังหวัดพะเยา  จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกัน  และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา  หน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  โดยบูรณาการสนธิกำลังจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย  สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา  สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง  ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 (เชียงราย)  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา  มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ศูนย์ป่าไม้พะเยา  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครตำบลแม่กา  และตำบลแม่นาเรือ  เทศบาลตำบลแม่กา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  โดยได้จัดชุดปฏิบัติการประจำจุดเฝ้าระวังเฉพาะกิจจำนวน 23 จุดในบริเวณพื้นที่ตำบลแม่กา  และตำบลแม่นาเรือ  รวมถึงพื้นที่  ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกันการเผาในพื้นที่ป่า  พื้นที่เกษตร  พื้นที่ชุมชน  พื้นที่ข้างทาง  รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนป้องปราม  และดำเนินการดับไฟหรือควบคุมเหตุที่เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันปกคลุมแชร์ข่าวพะเยา